Nyhet Publicerad

Konsumenternas Bank och finansbyrå berättar om sin verksamhet under 2017

Fondbolagens förening är en av huvudfinansiärerna bakom Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Stiftelsens uppgift är att ge privatpersoner oberoende hjälp och vägledning i frågor som rör fondbolag, banker eller andra finansiella institut.

I rapporten ger Konsumenternas Bank- och finansbyrå en beskrivning av vilken typ av frågor de fått från konsumenterna och vilka huvudsakliga ärenden de har hanterat under 2017.

- Alla konsumenter som kontaktat Konsumenternas Bank- och finansbyrå under året har på olika sätt gett oss djupare kunskap om den finansiella marknaden, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Inte minst om vad konsumenterna upplever som problematiskt.

Stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå startades 1994 med syftet  att driva en självständig rådgivningsbyrå som genom information och vägledning ska hjälpa konsumenter i frågor som rör banker eller andra kreditinsitut samt fond- och värdepappersbolag.

 
Bakom stiftelsen står Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening.

Bakom stiftelsen står Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening.

Ta del av verksamhetsberättelsen här