Nyhet Publicerad

Kvalificerad jurist med intresse för fondverksamhet

Fondbolagens förening söker en jurist som tillsammans med övriga jurister på kansliet ska verka för bra regelverk och goda förutsättningar att driva fondverksamhet i Sverige.

Fondbolagens förening verkar för en väl fungerande fondmarknad. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remissinstans nationellt och på EU-nivå. Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. I dag har Fondbolagens förening 47 medlemsbolag som tillsammans förvaltar merparten av fondsparandet i Sverige. Medlemsbolagen representerar en mångfald av olika fondbolag. Föreningen har dessutom flera associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

I rollen som jurist kommer du arbeta med flera olika områden inom finansiell juridik, framför allt fondjuridik. Även arbete inom andra rättsområden, inte minst EU-rätt, konsumenträtt och marknadsrätt, förekommer. 

Du kommer att delta i planering och hantering av föreningens arbetsgrupper. Föreningens jurister har mycket kontakt med myndigheter och andra aktörer. Du arbetar nära övriga jurister och medarbetare på kansliet och kommer att ha mycket kontakt med föreningens medlemmar.  

Du kommer att arbeta med presentationer såväl i skrift som muntligen. Det handlar bl.a. om att formulera rättslig information i bl.a. promemorior och remissvar samt göra rättsutredningar i frågor av betydelse för medlemmarna. Mediakontakter kan förekomma liksom medverkande på event.  

I dina arbetsuppgifter ingår också att hantera allmänna juridiska frågor för kansliets verksamhet.   

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Du ska ha en jur.kand. En inriktning som är relevant för föreningens verksamhet är meriterande. Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet, gärna från myndighet, finansmarknadsaktör eller advokatbyrå.   

God samarbetsförmåga och förmåga att driva arbete självständigt är viktigt. Vidare krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 

Språkkunskaper 

Du behärskar både svenska och engelska väl i såväl tal som skrift.  

Övrigt 

Du rapporterar till vd. På kansliet finns ytterligare två jurister, varav en chefsjurist med huvudansvar för juridiken på föreningens kansli. Tillsammans planerar juristerna sina arbetsuppgifter och stöttar varandra i arbetet. 

Tjänsten är en heltidstjänst. Föreningens kansli är centralt placerat i Stockholms innerstad och består av tio personer.  

Frågor och ansökan  

För frågor om tjänsten kontakta Helene Wall, chefsjurist: helene.wall@fondbolagen.se, eller Fredrik Nordström, vd: fredrik.nordstrom@fondbolagen.se  
 
Sista ansökningsdag är 18 april. Ansökan skickas till
Moa Montero: Moa.montero@fondbolagen.se