Nyhet Publicerad

Låga fondavgifter i Sverige

Svenska fonder har bland de lägsta avgifterna i Europa. Dessutom har avkastningen i svenska aktiefonder varit mycket god under den senaste treårsperioden. Det skriver ESMA i en ny rapport.

I ESMA:s (European Securities and Markets Authority) årliga rapport över avkastning och avgifter för fonder i EU sticker Sverige ut på ett positivt sätt: avgifterna är bland de lägsta i Europa och avkastningen bland de högsta. Statistiken gäller åren 2010 till 2019 och omfattar fonder inom EU som är tillgängliga för privatkunder.

Det är stora skillnader mellan olika EU-länder när det gäller kostnader och hur man redovisar dem. Över tid har dock de lägsta kostnadsnivåerna registrerats i Sverige, Nederländerna och Danmark, och de högsta i Luxemburg, Österrike, Belgien, Irland och Italien, skriver ESMA. I Sverige, Nederländerna och Danmark är förvaltningsavgifterna lägre än EU-genomsnittet för alla tillgångsslag. I hela EU syns en svagt nedåtgående trend för avgifterna.

”Det är positivt för svenska sparare att Sverige ligger med bland de länder som har de lägsta fondavgifterna i Europa”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening. "Det visar att vi har en konkurrenskraftig fondbransch i Sverige. Värt att notera är också att statistiken visar kapitalviktade avgifter, vilket innebär att det syns att spararna valt fonder med lägre avgifter.”

Aktiefonder

Svenskregistrerade aktiefonder hade en genomsnittlig avgift på 1,01 %, medan den genomsnittliga avgiften i Europa var 1,47 % år 2019. Det är bara Nederländerna som ligger lägre än Sverige med genomsnittliga fondavgifter på 0,52 %. Det kan ju tyckas vara rejält lägre, men då ska man ha i åtanke att Nederländerna har en annan struktur på sin fondmarknad.

"ESMA framhåller att jämförelsen mellan länderna inte är helt lätt då det finns skillnader mellan olika länders fondlagstiftning. Ett par exempel är den brittiska och den holländska marknaden som har ett provisionsförbud, och där flertalet fondsparare istället får betala tillkommande depå- och rådgivningsavgifter för sitt fondsparande", säger Fredrik Nordström.

När ESMA tittar på vilken avkastning spararna har fått dyker de svenska aktiefonderna upp bland de bästa. Marknadsutvecklingen var gynnsam 2019 och den årliga avkastningen ökade under året. När det gäller aktiefonder hade Irland, Nederländerna och Portugal bäst avkastning på tre års sikt med över 10 %, tätt efter kom Sverige, Danmark, Finland och Luxemburg med 9,7 %.

Blandfonder 

För blandfonder ser topplistan liknande ut. Nederländerna har en genomsnittlig avgift på 0,64 %, sen kommer Sverige som har en genomsnittlig avgift på 0,95 %. Återigen beror detta på Nederländernas avvikande avgiftsmodell som gör det svårt att jämföra dem med andra länder. Genomsnittet för EU ligger på 1,49 %.

Obligationsfonder 

Sverige toppar dock listan över billigaste fonder när man tittar på kategorin obligationsfonder. Den genomsnittliga svenska avgiften ligger på 0,5 %, medan Nederländerna har en genomsnittsavgift på 0,57 %. Snittet i EU ligger på 0,98 %.

 

Källa:

Performance and Costs of EU Retail Investment Products (ESMA 2021)