Nyhet Publicerad

Lägst fondavgifter i Sverige och Nederländerna

De europeiska fondavgifterna fortsätter att sjunka i långsam takt, men det finns stora variationer mellan länder. Sverige och Nederländerna har de lägsta avgifterna. Det konstaterar ESMA i sin årliga rapport.

ESMA:s (European Securities and Markets Authority) årliga rapport över avkastning och avgifter för fonder i EU som är tillgängliga för privatpersoner omfattar utvecklingen fram till slutet av 2021. Myndigheten påpekar att år 2021 var ett år som karaktäriserades av ekonomisk återhämtning, stigande börser och ökande inflation. Rapporten inkluderar alltså inte det senaste årets kraftiga marknadsnedgångar till följd av kriget i Ukraina, påverkan på energimarknaden etc. Värdepappersfonderna (UCITS) är de vanligaste i EU och de säljs genom en rad olika distributionskanaler vilket medför att priset kan variera. Aktiva fonder har generellt sett ett högre pris än passiva fonder. I genomsnitt var s.k. ESG- (hållbara) fonder billigare än övriga fonder och hade också en bättre utveckling.

Den genomsnittliga kostnaden för aktiefonder (UCITS) i Europa var 1,4 procent, blandfonder 1,45 procent och långa räntefonder 0,91 procent år 2021, se tabell nedan. Detta kan jämföras med avgifterna i Sverige som låg på 0,9 procent för aktiefonder, 0,9 procent för blandfonder och 0,41 procent för långa räntefonder. Endast Nederländerna har lägre avgifter för aktiefonder och blandfonder. Långa räntefonder är billigast i Sverige. ESMA påpekar dock att jämförelsen mellan länderna försvåras på grund av olika fondlagstiftning. Som exempel kan nämnas att Nederländerna i motsats till Sverige har infört ett provisionsförbud, vilket innebär att många sparare utöver fondavgiften får betala rådgivnings- och depåavgifter för sitt fondsparande.

Läs mer: Cost and Performance of EU Retail Investment Products 2023 (ESMA Market Report) 

Avgifter_eu_2023.png