Nyhet Publicerad

Föreningens chefsjurist tar plats i ESMA

Helene Wall har utsetts till ledamot i den konsultativa arbetsgruppen till ESMAs kommitté för investeringsförvaltning.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) tar fram förslag till ny reglering på värdepappersmarknadsområdet, kommer med vägledning för tillämpningen och samordnar de nationella tillsynsmyndigheterna. Fondfrågor hanteras i kommittén för investeringsförvaltning (The Investment Management Standing Committee). I kommittén deltar de nationella tillsynsmyndigheterna. I anslutning till denna kommitté finns en konsultativ arbetsgrupp bestående av representanter från marknaden, konsumentorganisationer och akademin. Helene Wall har utsetts till ledamot i den konsultativa arbetsgruppen för en period av tre år och arbetet inleds i juli.

”Jag är väldigt glad att föreningen får en representant i ESMA. Jag ska göra mitt bästa för att påverka och föra fram en svensk syn i de frågor som diskuteras”, säger Helene Wall.

Besök ESMAs sajt.