Nyhet Publicerad

Några viktiga regleringsfrågor 2017

Fondbolagens förenings chefsjurist Helene Wall redogjorde vid en pressträff den 16 januari för några viktiga regleringsfrågor under 2017.

Fondutredningen 

Flera förslag som syftar till att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft.

Några av de viktigaste:

1. Fondbolag får tillhandahålla sina kunder investeringssparkonto

Varför?

Nuvarande situation där fondbolag inte kan erbjuda sina kunder ISK innebär i bästa fall en konkurrensnackdel och i sämsta fall ett etableringshinder.

2. Möjlighet att etablera investeringsbolag (fonder som aktiebolag med rörligt aktiekapital)

Varför?

Den dominerande fondformen i många länder, inte minst i framgångsrika fondnationer, och är som sådan välbekant för utländska investerare.

Avsaknaden av en sådan fondform har bidragit till att svensk fondverksamhet förlagts i andra länder.

3. Ta bort onödig svensk så kallad gold-plating.

Till exempel ska fondbolag inte tillämpa bankernas kapitaltäckningsregler.

Varför?

Medför administrativa kostnader och därmed konkurrensnackdelar för svenska fondbolag.

Regelverket är inte avsett för fondverksamhet.

4. Andelsklasser där avgiften kan anpassas efter olika former av distribution

Varför?

Ger möjlighet att möta de förändringar av distributionslandskapet som följer efter MiFID II, bland annat provisionsfria andelsklasser.

Avgiften kan varieras beroende på vilka tjänster som inkluderas utöver förvaltningen och hur kunden betalar för dessa (plattform, rådgivning).

Löneskatt på fondverksamhet

Inte bara en bankskatt.

Förslaget innebär att fondbolag med flera ska betala ytterligare 15 % skatt på sina lönekostnader.

Gäller även företag som levererar tjänster till ett fondbolag.

Varför?

Ingen moms på finansiella tjänster (EU-förbud) gör enligt utredaren att de blir ”för billiga” och överkonsumeras.

Konsekvenser:

  • Kostnaden för en anställd i Sverige ökar kraftigt.
  • Kostnaden för att köpa tjänster i Sverige ökar.
  • Tung administrativ börda.
  • Incitament att lägga verksamhet utomlands eller köpa tjänster utomlands => minskade skatteintäkter.
  • Prisökningar och sämre konkurrenskraft.