Nyhet Publicerad

Ny broschyr om hållbara investeringar

Många sparare tycker det är svårt att förstå skillnaden mellan olika hållbara fonder. Nu finns en broschyr som förklarar hållbara investeringar med hjälp av nio frågor.

"Hållbara investeringar förklarat med nio frågor" tar upp frågan vad en hållbar investering är, vilka investeringsstrategier som finns tillgängliga, vilken påverkan du kan ha som investerare, vilka frågor du bör ställa dig själv och till din finansiella rådgivare, och hur du kommer igång med ett hållbart sparande. 

Broschyren har tagits fram genom att samarbete inom EFAMA (European Fund and Asset Management Association), där Fondbolagens förening är medlem. Syftet är att förklara nyckelbegrepp för hållbara investeringar, bidra till en bättre förståelse och hjälpa sparare att fatta mer välgrundade beslut när de väljer hållbara fonder. 

Kunniga sparare som ställer krav bidrar till en väl fungerande sparmarknad. Såväl EFAMA som Fondbolagens förening vill vara med och bidra till att den finansiella kunskapen ökar, inte minst vad gäller hållbara investeringar vilket är ett område som ständigt utvecklas. Denna broschyr är en sådan insats. 

Läs broschyren "Hållbara investeringar förklarat med nio frågor".