Nyhet Publicerad

Nya faktablad för fonder

Från årsskiftet gäller nya faktablad för alla fonder. Syftet är att presentera den viktigaste fondinformationen på ett enkelt sätt och underlätta jämförelse för spararna.

Det nya EU-regelverket PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) träder i kraft den 1 januari 2023. Då kommer ett nytt faktablad för icke-professionella kunder finnas tillgängligt. PRIIP-faktabladen ersätter de tidigare fondfaktabladen, och skiljer sig från dem. Bland annat är riskskalan annorlunda, och fondens avgifter redovisas på ett nytt sätt. Resultatscenarier ersätter också historisk avkastning. 

Den som ger råd om, eller säljer fonder, ska förse kunderna med det nya faktabladet.

Ta del av detta Fondforum där vi berättar om bakgrunden till att de nya fondfaktabladen tas fram och vilken information som kommer presenteras för spararna.

Medverkande:

Madeleine Dubois Orvelius, senior jurist Fondbolagens förening
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker och vice vd Fondbolagens förening

Se inspelningen på YouTube här.

Presentation Fondforum PRIIP