Nyhet Publicerad

Nya PPM-förslaget är olagligt

Det system som Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionen föreslår bryter mot upphandlingslagstiftningen. Det menar docent Andrea Sundstrand i ett rättsutlåtande.

Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionens betänkande i Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44 överensstämmer inte med bestämmelserna i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det innebär att det system som utredningen föreslår är olagligt. Risken med att införa systemet är att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt sitt medlemskap i EU och att Sverige som stat kommer att fällas för fördragsbrott av EU-domstolen.

Alternativ till det föreslagna systemet är att istället införa någon typ av LOV-system. LOV-system omfattas inte av upphandlingslagstiftningen och kan således, med vissa begräsningar i unionsrätten, utformas så att det passar det svenska systemet.

Yttrande PPM-utredning Andrea Sundstrand