Nyhet Publicerad

Öppen konsultation kring vägledning mot penningtvätt

Svenska institutet mot penningtvätt välkomnar synpunkter på det utkast till vägledning som tagits fram. Synpunkterna ska ha kommit in senast den 13 september.

Fondbolagens förening har deltagit i arbetet med de utkast till vägledning som Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) nu har publicerat för öppen konsultation. Utkasten omfattar frågor som rör övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter samt intern kontroll. De omfattar även frågor inom kundkännedom.

Simpt har bildats av sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn, varav Fondbolagens förening är en. Efter att synpunkter har tagits emot kommer vägledningen att beslutas av institutets styrgrupp. 

SIMPT:s öppna konsultation