Nyhet Publicerad

På 00-talet var pensionssparande hett

Under 2000-talet gick runt 70-80 procent av nysparandet till pensionsanknutet fondsparande.

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet tecknades avtal för tjänstepensioner som har inneburit större möjligheter för de anställda att påverka placeringen av sina tjänstepensioner. I samtliga större tjänstepensionsavtal finns sedan 2003 möjligheten att placera åtminstone en del av tjänstepensionen i fonder.

IPS lockar till privat sparande

Individuellt pensionssparande, IPS, infördes 1994, med möjlighet för privatpersoner att göra avdragsgilla insättningar till privat pensionssparande i fonder, aktier eller på bankkonto. Här fanns det inget försäkringsinslag. I slutet av 2008 stod fonder för knappt 90 procent av det totala IPS-sparandet. Avdragsrätten för IPS avskaffades 2016.

PPM gör alla svenskar till fondsparare

År 2000 gjordes det första valet av fonder till premiepensionen. Beslut om ett nytt allmänt pensionssystem hade tagits redan 1994. En av nyheterna var att en liten del, 2,5 procent av lönen, gick till premiepensionen där spararna själva fick möjlighet att placera sina pengar i fonder. Alla svenskar födda från och med 1938 med en inkomst blev därmed fondsparare. Premiepensionen har vuxit med i genomsnitt 7,4 % per år, jämfört med 3 % om kapitalet i stället hade placerats som inkomstpension (per 190831).

När det gäller pensionssparandet kan man reflektera kring om utvecklingen faktiskt går åt fel håll. Idag finns det inget skattesubventionerat privat pensionssparande i Sverige, trots att vi kan konstatera att många blivande pensionärer skulle behöva komplettera med ett privat pensionssparande för att få en acceptabel pension. Dessutom föreslås just nu förändringar i premiepensionen som Fondbolagens förening anser leder till mindre valfrihet och sämre pensioner.

Fondsparandets utveckling 1979-2019
Aktuell debatt – PPM

 

Vi summerar utvecklingen av fondsparandet under de fyra senaste decennierna i samband med att Fondbolagens förenings 40-årsjubileum går mot sitt slut. Erfarenheterna kan tas med in i det nya decenniet!