Nyhet Publicerad

Privata Affärer: Tidningen som det lönat sig att läsa sedan 1978

Fondbolagens förening grundades 1979. I starten var intresset för fonder och sparande relativt lågt, men det har övertid ökat substantiellt. Det ökade intresset har ökat utbudet av ekonomijournalistik. Men hur såg det ut 1979?

Vissa av de större dagstidningarna hade 1979 ett par sidor vigda åt ekonomi och sparande. Men då handlade det inte så mycket om placeringstips eller fonder, utan mer om jobb och arbetsmarknad. Det var mot denna bakgrund som Privata Affärer grundades 1978. Tidningen har sedan dess haft som målsättning att vara en värdefull och given informationskälla för läsaren med konkreta placeringsråd. 

I ett av de första numren kunde läsaren ta del av en stor "Rea-guide", samt läsa om hur du finansierar dina vuxenstuider eller köpet av en andra bil. 

Drygt ett år senare kunde läsaren dels ta del av experternas bästa tips på vad man ska göra med sina pengar. Men också få konkreta tips på hur du gör din USA-resa billig genom att byta våningar. 

Grattis på 41-årsdagen till tidningen som det alltid lönat sig att läsa!