Nyhet Publicerad

Regeringen vill sänka ISK-skatten

Ett steg i rätt riktning skriver föreningens sparekonom.

Under hösten har debatten om skatten på långsiktigt sparande intensifierats. Inför valet lovade Tidöpartierna att de skulle ta bort skatten på investeringssparkontot (ISK) upp till ett tak på 300 000 kronor. Sedan dess har ett förverkligande av löftet lyst med sin frånvaro. Istället har villkoren för beräkning av schablonskatten försämrats under de senaste åren, samtidigt som statslåneräntan, som ligger till grund för beräkningen, höjts kraftigt.

Den höjda skatten på ISK-sparandet har fått oss, och många med oss, att höja rösterna. Skatteförändringarna har fått många sparare att tvivla på att ISK är den bästa sparformen på lång sikt. Eftersom ISK är en mycket populär sparform som bidragit till såväl lägre priser som bättre kvalitet på fonderna bör den värnas. I början på december skrev vi en debattartikel om att förbättrade villkor för ISK är en nödvändig framtidssatsning. Förutom att införa den utlovade skattefriheten upp till 300 000 kronor föreslog vi även att beräkningen för skatten skulle återgå till den ursprungliga modellen, dvs. 30 procent av statslåneräntan. Att återställa och hålla en konsekvent skattesats skapar stabila förutsättningar för spararna. Förtroendet för sparformen måste återställas.

Ett steg i rätt riktning är att införa en skattefri grundnivå om 300 000 kronor per privatperson, ett förslag som regeringen nu remitterar. Det främjar sparande för alla och särskilt vanliga löntagare. I promemorian som regeringen skickat ut beskrivs att inkomstgrupperna 3–9 på en 10-gradig skala (dvs. medelinkomsttagarna) är de som får högst effekt på den ekonomiska standarden genom förslaget. Positivt är också att förslaget omfattar kapitalförsäkringen, som av många används som ett alternativ till ISK.

Förhoppningen är nu att vi får se förslaget presenteras i budgetpropositionen för 2025. Det här kommer att påverka alla 3,5 miljoner ISK-sparare positivt och särskilt de (3 av 4) som idag har mindre än 300 000 kronor sparat.


Philip Scholtzé
Sparekonom, Fondbolagens förening

Debattartikel i Realtid: Förbättrade villkor för ISK en nödvändig framtidssatsning