Nyhet Publicerad

Remissvar skattehöjning ISK: Riskerar minska konsumenternas förtroende för sparformen

Den föreslagna skattehöjningen på investeringssparkonton skulle bli den andra skattehöjningen för den här sparformen inom loppet av två år. Närmre två miljoner svenskar som har hittat till sparformen drabbas, och förtroendet för sparandet kommer att naggas i kanten.

Fondbolagens förening ser särskilt positivt på det faktum att investeringssparkontot bidragit till minskade inlåsnings­effekter och därmed också en ökad konkurrens mellan olika sparprodukter, vilket gynnar konsumenterna.

Föreningen anser att en viktig förutsättning för att bibehålla sparformens attraktionskraft bland spararna är tydliga, långsiktiga och stabila regler. Inte minst vad gäller beskattningen. Förslaget om höjd skatt på investeringssparkonto och kapitalförsäkring riskerar att skada förtroendet för sparformerna och i längden minska sparandet.

Läs hela remissvaret här.