Nyhet Publicerad

Riksrevisionen: ”Väsentligt stärkt konsumentskydd i PPM"

Idag har Riksrevisionen publicerat en granskningsrapport om konsumentskyddet på det finansiella området. Myndigheten konstaterar att de nya, höga krav som ställs på fonderna i PPM har stärkt konsumentskyddet.

Riksrevisionens bedömning är att konsumentskyddet inom PPM har förbättrats rejält. För att komma åt tidigare problem har telefonförsäljning och marknadsföring av fonder och tjänster kopplade till PPM förbjudits, och det ställs högre krav på de fonder som deltar på fondtorget. Dessutom följer Pensionsmyndigheten upp att de fondbolag som deltar i PPM efterlever kraven. I takt med att reglerna har ändrats har antalet kundsynpunkter sjunkit markant. "Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits väsentligt stärkt konsumentskyddet inom premiepensionssystemet", skriver Riksrevisionen.

Riksrevisionen pekar ut ett kvarvarande problem i PPM och det är EU-tillsynen. Det behövs tydligare krav på att tillsynen bedrivs effektivt i alla EU-länder.

Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn (RIR 2019:32)