Nyhet Publicerad

Seminarium 18 dec: Ny standard för hållbarhetsinformation

Fondbolagens förenings styrelse har beslutat om en ny standard för hållbarhetsinformation som alla medlemsbolag ska följa.

Standarden är framtagen för att möta de nya lagkrav som införs vid årsskiftet kring hållbarhetsinformation för Sverigeregistrerade fonder och AIF:er (även utländska) som marknadsförs till icke professionella kunder i Sverige.

  • Fondbolagens förenings arbete med självreglering för en sund och väl fungerande fondmarknad, Maria Rengefors, styrelseordförande Fondbolagens förening
  •  Bakgrund och process, Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
  • Lagkrav och de nya riktlinjerna, Sigrid Hultman, jurist Fondbolagens förening
  • SWESIF:s hållbarhetsprofil och det fortsatta arbetet, Anita Lindberg, ordförande SWESIF och Fredrik Nordström
  • Frågestund

Datum och tid: 18 december 2017, kl. 09.00 – 10.30

Plats: SPP, Vasagatan 10, Stockholm

Inbjudan och anmälan: Anmälan senast den 13 december till info@fondbolagen.se Antalet platser är begränsat. Inbjudna är vd och hållbarhetsansvariga i Fondbolagens förenings medlemsföretag, samt en representant från de fondbolag som inte är medlemmar i föreningen.