Nyhet Publicerad

Seminarium om digital motståndskraft lockade stor publik

EU-förordningen DORA innehåller krav som syftar till att tjänster som finanssektorns aktörer levererar ska bli mer motståndskraftiga vad gäller digitala risker och hot. Fondbolagens förening var en av arrangörerna bakom en populär seminariedag om denna förordning.

DORA står för Digital Operational Resilience Act. Det är en EU-förordning som publicerades i januari i år, och som börjar gälla i januari 2025. Cyberrisker är ett stort hot mot finanssektorn idag, och förordningens syfte är att förebygga och minska sådana risker. Ett mål är också att företag ska kunna säkerställa en kontinuitet i sina tjänster även medan de är utsatta för en cyberattack. 

Ämnet är alltså högaktuellt och lockade över 200 personer till Moderna Museets lokaler. Jan Ceyssens, chef för Digital Finance Unit vid EU-kommissionens DG FISMA, berättade bland annat vad EU-kommissionen vill åstadkomma med DORA-förordningen. Dagen innehöll också panelsamtal med experter från branschen. Åsa Thalén, avdelningschef på Finansinspektionen, kommenterade DORA-förordningen och aktuella frågor på området. 

Seminariedagen arrangerades gemensamt av fyra branschföreningar i finansbranschen: Bankföreningen, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad och Fondbolagens förening. 

På bilden ovan syns Jan Ceyssens från EU-kommissionen tillsammans med Madeleine Dubois Orvelius, senior jurist på Fondbolagens förening. 

Här berättar Madeleine Dubois Orvelius om DORA-dagen.

Läs mer om DORA-förordningen