Nyhet Publicerad

Simpt håller öppen konsultation på utkast till penningtvättsvägledning inom ämnet kundkännedom

Inom Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har utkast till vägledning tagits fram inom ämnet kundkännedom. Konsultationen omfattar dels utkast till grundläggande vägledning, dels utkast till mer praktiskt inriktad vägledning.

De praktiskt inriktade delarna omfattar beskrivningar av hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. Beroende på frågornas karaktär har vägledningens olika delar antingen verksamhetsspecifik eller branschgemensam inriktning. Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas och publiceras på Simpts hemsida.

Synpunkter på utkasten till vägledning kan skickas senast den 28 augusti 2018 till hanna.wetter(at)simpt.se

 Konsultationen finns på Simpts hemsida: http://www.simpt.se/

 Simpt

 Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, är ett initiativ som syftar till att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Initiativet är ett samarbete mellan Fondbolagens förening, Bankföreningen, Finansbolagens förening, Fondhandlareföreningen, Sparbankernas riksförbund, Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

 

 Simpt