Nyhet Publicerad

Simpt lanserar en webbplats

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har nyligen lanserat en webbplats. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sju branschorganisationer i samarbete i SIMPT

Initiativet är ett samarbete mellan Fondbolagens förening, Bankföreningen, Finansbolagens förening, Fondhandlareföreningen, Sparbankernas riksförbund, Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Arbete pågår nu i Simpts arbetsgrupper med att ta fram vägledningstexter. Utkast till vägledningstexter kommer under hand att publiceras på Simpts hemsida för synpunkter. De första förslagen till vägledningstexter väntas publiceras mot slutet av juni 2017.

Läs mer om Simpt och håll utkik efter kommande förslag på vägledningstexter här: http://www.simpt.se/