Nyhet Publicerad

Simpt publicerar penningtvättsvägledning om allmän riskbedömning

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har publicerat de första vägledningstexterna om hur reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas av de finansiella företagen i praktiken.

De första texterna handlar om allmän riskbedömning. Vägledningen utgörs av en generell del som är tillämplig för alla finansiella företag, som kompletteras av branschspecifika vägledningstexter. Branschspecifik vägledning har tagits fram bland annat för fondbolag.

Simpt

Vägledningstexterna om allmän riskbedömning finns att läsa på Simpts hemsida: http://www.simpt.se/

Inom Simpt pågår just nu arbetet med vägledningstexter om kundkännedom.  

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, är ett initiativ som syftar till att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Initiativet är ett samarbete mellan Fondbolagens förening, Bankföreningen, Finansbolagens förening, Fondhandlareföreningen, Sparbankernas riksförbund, Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Simpt