Nyhet Publicerad

Ny statistik: sparande efter hållbarhetsdeklaration

Nu finns statistik som sammanfattar det svenska fondsparandet utifrån hållbarhetsdeklaration för det första kvartalet 2024. Nettosparandet i fonder som har hållbara investeringar som mål var förhållandevis högt.

Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar
miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder). Den
sista mars 2024 uppgick denna andel till 92 procent av den totala
fondförmögenheten. Andelen fonder som har hållbara
investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3 procent. Övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) hade en andel motsvarade 5 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettosparandet i fonder under första kvartalet dominerades av nettosparande
i aktiefonder samt långa räntefonder. Analyserat utifrån
hållbarhetsdeklaration kan konstateras att, även om störst
nettoinflöde gick till artikel 8-fonder (9,8 mdkr), kom artikel 9-fonder inte
långt efter med ett inflöde på 8,8 mdkr. Med tanke på att
fondförmögenheten i artikel 8-fonder utgör 92 procent av marknaden är
nettosparandet till artikel 9-fonder under första kvartalet högt. 

Läs hela kvartalsrapporten