Nyhet Publicerad

Sparekonomen: Hur ligger det till med de ”dolda” avgifterna i PPM?

De senaste dagarna har det stått i tidningarna om ”dolda” avgifter i PPM. Vad menar man med det och hur ska jag som sparare tänka kring detta? Det skriver Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson om i Fondbloggen på Fondkollen.se

Så här ligger det till. Inom premiepensionssystemet betalar man en fondavgift. Det är fondens årliga avgift minus den rabatt som fonden ger tillbaka till oss sparare varje år. I genomsnitt ger fondbolagen så stora rabatter att du som sparare i premiepensionssystemet bara betalar en tredjedel av den ordinarie fondavgiften.

Utöver fondavgiften betalar man också transaktionskostnader, ofta kallat courtage. Det är de kostnader som fonden betalar för att köpa och sälja de värdepapper som ingår i fonden, exempelvis aktier. Transaktionskostnader måste alla som handlar med aktier betala, oavsett om det är en fond eller om det är du själv som köper aktier. Det är alltså inga avgifter som är specifika just för premiepensionen eller annat fondsparande. För fonderna inom premiepensionssystemet ligger den genomsnittliga transaktionskostnaden på cirka 0,1 procent.

Det är dessa transaktionskostnader som man i några sammanhang de senaste dagarna valt att kalla för ”dolda” avgifter, eftersom de inte anges på Pensionsmyndighetens hemsida eller omfattas av måttet årlig avgift.

Varför är då inte transaktionskostnaden inbakad i fondavgiften redan från början?