Nyhet Publicerad

Styrelse i Fondbolagens förening klubbad

Årsstämman i Fondbolagens förening är nu genomförd. Såväl ordförande Liza Jonson, Swedbank Robur, och vice ordförande Javiera Ragnartz, SEB Investment Management, som övriga styrelsen fick förnyat förtroende.

Mot bakgrund av att flera förändringar gjorts i föreningens styrelse under förra året föreslog valberedningen att den nuvarande styrelsen skulle behållas intakt. Detta godkändes av stämman. 

Fondbolagens förenings styrelse består av följande ordinarie ledamöter: 

  • Magdalena Wahlqvist Alveskog, Handelsbanken Fonder (omval)
  • Liza Jonson, Swedbank Robur (omval)
  • Magnus Lekander, East Capital (omval)
  • Javiera Ragnartz, SEB Investment Management (omval)
  • Maria Rengefors, Nordea Fonder (omval)
  • Åsa Wallenberg, SPP Fonder (omval)
  • Martin Öqvist, Lannebo Fonder (omval)
  • Jesper Bonnivier, Avanza Fonder (omval)
  • Johan Schagerström, FCG Fonder (omval)

Liza Jonson, Swedbank Robur, valdes till ordförande, och Javiera Ragnartz, SEB Investment Management, valdes till vice ordförande.

Föreningens styrelse