Nyhet Publicerad

Styrelseseminarium 28 november

Ett seminarium för vd och styrelsemedlemmar i Fondbolagens förenings medlemsbolag anordnades den 28 november. Lagstiftningsfrågor, tillsyn, praktiska råd och övergripande trender stod på agendan.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, inledde med att visa statistik över fondsparandet i Sverige. Fondsparandet uppgår enligt den färskaste statistiken till rekordhöga 3 996 miljarder kronor. Detta förtroende från spararna förpliktigar, branschen behöver ta sitt ansvar och arbeta med förtroendefrågorna, sa Fredrik Nordström. Föreningens prioriteringar nästa år är beslutade och handlar om att stärka förtroendet för fondsparandet, verka för bästa möjliga förutsättningar för den svenska fondmarknaden, bidra till lösningar för sparbehov i samhället samt främja transparensen kring hållbart sparande.

Fredrik Nordström

Fredrik Nordström

Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för konsumentskydd på Finansinspektionen, berättade om erfarenheter från myndighetens tillsyn och om vad inspektionen kommer att fokusera på framöver. Avgörande är att kundernas intressen inte påverkas negativt av intressekonflikter. Andra aktuella tillsynsfrågor kretsar kring transaktions- och analyskostnader, likviditetsrisker och fond-i-fonder. 

Föreninges chefsjurist Helene Wall berättade om såväl krav som möjligheter för fondbolag 2018. MIFID II-regelverket träder i kraft, och även om det inte är tillämpligt på fondbolag i fondförvaltningen så gäller vissa regler vid portföljförvaltning och rådgivning. Dessutom påverkas fondbolag av nya regler vid distribution. En positiv möjlighet är att fondbolag får erbjuda sina kunder sparande på ISK-konto från nästa år. 

Malin Omberg och Helene Wall

Malin Omberg och Helene Wall

Niclas Rockborn från Gernandt & Danielsson advokatbyrå gick igenom sanktionsregler för styrelseledamöter. Fysiska personer har ett utökat ansvar vid regelöverträdelser för fondbolag. Goda råd fick församlingen från Malin Björkmo, rådgivare och styrelseledamot i ett antal finansiella företag. Hon menade att styrelser i fondbolag har det extra svårt: fondandelsägarnas och aktieägarnas intressen går inte alltid ihop. En möjlig tolkning av lagarna är att genom att reglerna om att agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse följs uppfyller styrelsen även omsorgsplikten i aktiebolagslagen.

Niclas Rockborn, Malin Björkmo, Martin Mende

Niclas Rockborn, Malin Omberg och Martin Mende från Boston Consulting Group

Förr eller senare kommer de internationella trenderna till Sverige. Martin Mende, senior rådgivare på Boston Consulting Group, berättade om de globala trenderna inom kapitalförvaltning. Under lång tid har bolaget samlat på sig global statistik, och kan nu se att effektiviteten ökar och marginalerna för branschen går ner. Några stora aktörer dominerar marknaden. Andra trender som påverkar är reglering och digitalisering. Det gäller att välja sin position och affärsmodell!