Nyhet Publicerad

Fonder bästa sparformen, säger spararna

Fonder toppar listan över bästa sparform för långsiktigt sparande. Det visar Fondspararundersökningen 2020. När fondspararna väljer fond är information om avgifter viktigast – men tre av fyra sparare känner inte till att fondernas utveckling visas efter avgifter.

Fonder är den sparform som svenskarna anser är bäst för långsiktigt sparande – 41 procent uppger det. Därefter kommer direktägda aktier (11 procent) och sparkonto (10 procent).

När spararna ska välja fond är det viktigast med information om fondens avgifter (52 procent) och risknivå (44 procent). 40 procent tittar också på om fonden har en hållbar inriktning. Det är fler kvinnor (48 procent) än män (32 procent) som uppger att information om fonden har en hållbar inriktning är mycket viktig.

37 procent av spararna tar alltid reda på avgiften inför köp av fond, 23 procent gör det ibland. Kunskapen om att alla avgifter är avdragna när fondens värdeutveckling visas är dock låg – endast 24 procent känner till detta.

Drygt hälften av spararna är villiga att ta högre risk för att få högre avkastning. Här kvarstår skillnaden mellan könen där männen är med riskvilliga (62 procent) än kvinnorna (43 procent). 

"Fonder har historiskt levererat fin avkastning till de svenska spararna. Det i kombination med att det är enkelt att komma igång med ett fondsparande, t.ex. genom ett regelbundet månadssparande, bidrar säkert till fondernas popularitet", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. 

"När man väljer fond är det viktigt att bestämma vilken tidshorisont man vill ha i sitt sparande, sen ta reda på fondens risknivå och avgift precis som många sparare gör. Fondens historiska utveckling kan också vara intressant att titta på och då är det bra att veta att alla avgifter är avdragna när värdeutvecklingen visas. Den informationen verkar inte ha nått fram till spararna", kommenterar Gustav Sjöholm. 

 

Källa: Fondspararundersökningen 2020