Nyhet Publicerad

Bra ambitioner i EU-förslag, men delar behöver ses över

Förbättrad information kring avgifter, kostnader, och provisioner är bra, liksom åtgärder för ökad finansiell kunskap. Förslagen som rör provisioner och prissättning verkar däremot ogenomtänkta. Det menar Fondbolagens förening i sina synpunkter på "Retail Investment Package".

Kommissionens förslag syftar till att öka konsumentdeltagandet på finansmarknaden. Konsumenter ska ha tillgång till kostnadseffektiva produkter som ger valuta för pengarna. Det är en ambition som föreningen stöder. Föreningen är positiv till förslag som rör förbättrad information kring avgifter, kostnader och provisioner samt, inte minst, åtgärder för ökad finansiell kunskap. Detta är åtgärder som kan bidra till ett ökat förtroende och en sund marknad. När det däremot gäller förslagen som rör provisioner och prissättning framstår de som ogenomtänkta, rättsosäkra och, för svensk del, kontraproduktiva.

Svenska marknaden ett föredöme

Den svenska fondmarknaden är en sådan marknad som kommissionens förslag syftar till att uppnå. Vi har ett högt konsumentdeltagande och EU:s lägsta fondavgifter: 0,9 % för aktiefonder. Sverige ligger i paritet med den amerikanska marknaden som kommissionen lyfter som ett föredöme. Detta trots den amerikanska marknadens enorma storskalighet. Enkla fondprodukter som indexfonder har ökat kraftigt i popularitet hos svenska sparare. De senaste tolv åren har hela nettoinflödet i aktiefonder gått till sådana fonder och idag ligger 27 % av det totala kapitalet i aktiefonder i indexfonder.

God konkurrens och enkelhet för spararna

Föreningen menar att ett högt konsumentdeltagande och låga avgifter skapas av helt andra faktorer än de som föreslås, framför allt av en marknad som kännetecknas av konkurrens och enkelhet. Vi har i Sverige en god konkurrens mellan olika typer av fondförvaltare och olika typer av distributörer. Svenska sparare har möjlighet att välja mellan olika distributionsformer och servicenivåer, och kan även välja provisionsfria plattformar om man så önskar. Det är enkelt att spara i fonder i Sverige, delvis till följd av en digital mognad men även genom att spararen t.ex. inte själv behöver hantera skattedeklarationer. ISK har bidragit till enkelhet och konkurrens genom att fondbyte kan ske utan vinstbeskattning.

Läs hela skrivelsen till Finansdepartementet