Nyhet Publicerad

Fonder till alla?

På årets Fonddag fick vi bland annat ta del av ny forskning om vilka som äger fonder i Sverige. Äntligen kunde vi samlas fysiskt igen, men om du inte hade möjlighet att delta kan du ta del av innehållet här.

Programmet började med att föreningens nyvalda ordförande Javiera Ragnartz hälsade välkommen. Moderator var författaren och journalisten Katrine Marçal.

Inledningsanförande

Therese Pelow, statssekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger. 

Vilka äger den svenska fondförmögenheten?

Fondsparandet är en mycket utbredd sparform. Räknar man med premiepensionen så är alla med en deklarerad inkomst fondsparare. Men hur är fondkapitalet fördelat mellan olika grupper i befolkningen – och hur ser individernas fondägande ut över livscykeln? Vad finns det för skillnader i ägande mellan kvinnor och män, och hur ser sparandet till barn ut?

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning

PANEL: Fondägandet bland kvinnor och män

Brita Hammar, departementsråd och chef för Värdepappersmarknadsenheten på Finansdepartementet

Emma Heikensten, Senior Sustainability Specialist SEB Investment Management och styrelsemedlem Ownershift

Eva Lunderquist, vd Tellus fonder och författare till boken Money Honey om kvinnor och sparande

Daniel Waldenström

Hur klarar Sverige sina finanser?

Pandemin har följts av krig i Europa. Staten har fått träda in med subventioner till både företag och hushåll. Håller finanserna för ännu en kris? Hur ser statens finanser ut?

Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör

Upphandling – hur tar Fondtorgsnämnden sig an uppdraget?

Regeringen har inrättat en ny myndighet, Fondtorgsnämnden, som från 1 juni ska förvalta premiepensionens fondtorg, och upphandla fonder som pensionsspararna kan välja bland. Hur kommer myndigheten lägga upp arbetet?

Erik Fransson, särskild utredare 

EU-taxonomin – nästa steg

Den gröna taxonomin håller på att färdigställas, och runt hörnet väntar en social taxonomi. Hur ser tidslinjen ut för den gröna taxonomin? Vad innebär den utvidgade taxonomin med rödklassning av särskilt miljö- och klimatskadliga verksamheter och listning av övergångsaktiviteter med särskilt stort omställningsbehov? Och vad är det tänkt att den sociala taxonomin ska innehålla?

Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi och policy på SEB, och expert i EU:s plattform för hållbar finansiering

PANEL: Leder taxonomin till mer hållbara investeringar?

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP/Storebrand

Jonas Berggren, internationell analyschef Svenskt Näringsliv

Anders Oscarsson, aktiechef AMF Fonder

Karl-Oskar Olming

Sammanfattning av dagen

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening

Samtliga presentationer från Fonddagen 2022

Mingel

_DSC6932.jpg

_DSC6946.jpg

_DSC6982.jpg