Nyhet Publicerad

Tillbakablick: 1980-talet - Från stiltje till börsyra

I början av 1980-talet var intresset för den svenska aktiemarknaden svalt. Under 1980-talet skedde dock det som kommit att beskrivas som börshandelns pånyttfödelse.

Stockholmsbörsen hade sedan 1930-talet präglats av stiltje och omsättningen var minimal. Börsen var lågt värderad och många företag hade börsvärden långt under sina substansvärden.  En av förklaringarna till det nyfunna intresset under decenniet var införandet av skatte- och allemansfonderna som gjorde aktie- och fondsparande intressant för gemeneman. Det ökade intresset resulterade i kraftigt växande handelsvolymer och det tidigare omsättningsrekordet från 1918 slogs.

Sett till avkastningen var 1980-talet ett utomordentligt årtionde för den svenska aktiemarknaden. Sammantaget steg börsindex med över 1 500 procent (32 procent per år) inklusive utdelningar och många storbolags börsvärden tiofaldigades. De som påbörjade ett fondsparande i och med införandet av skatte- och allemansfonderna under 1980-talet kunde knappast ha haft bättre tajming.