Nyhet Publicerad

Tillbakablick: Årsavkastning på Stockholmsbörsen

När världens aktiemarknader svänger är det extra viktigt att tänka långsiktigt och komma ihåg att börsen oftast levererat bra avkastning historiskt. I samband med att föreningen fyller 40 år kan vi konstatera att Stockholmsbörsen levererat positivt avkastning i 30 utav de 40 åren sedan 1979.

 

Ser man till avkastningen under enskilda år framträder några intressanta slutsatser:

  • Den exceptionella avkastningen på 1980-talet illustreras kanske tydligast av att 4 av 10 år uppvisade en avkastning överstigande 50 procent.
  • Under 1990-talet uppvisade 9 av 10 år positiv avkastning. Dessutom innehöll decenniet det år, 1999, i börsens historia med högst avkastning (+70 procent).
  • Årtiondet med två ansikten, 2000-talet innehöll två rejäla kursfall. IT-kraschen 2000-2002 och finanskrisen 2007-2008. Utöver de åren var avkastningen positiv och som helhet avkastade Stockholmsbörsen 2 procent per år under decenniet.
  • Bilden av 2010-talet är att börsen ångat på mot nya höjder. Sett som helhet har avkastningen varit mycket god, men de enskilda åren har haft relativt modest avkastning, jämfört med många enskilda år i övriga årtionden under 40-årsperioden.

Läs gärna mer i vår studie Fondmarknadens utveckling 1979-2019