Nyhet Publicerad

Tumma inte på rättssäkerheten; föreningens uppmaning till Per Bolund och Erik Thedéen

I ett brev till Per Bolund, Finansdepartementet, och Erik Thedéen, Finansinspektionen, vill Fondbolagens Förening – lyfta fram några viktiga och konkreta förslag för att förbättra regelprocesserna och skapa större delaktighet i EU-frågor.

Vi behöver ett omtag i regleringsprocessen

Vi har sedan flera år ett kraftigt inflöde av såväl helt nya som omarbetade regelverk på det finansiella området. De allra flesta av dessa regler är eller baseras på EU-rätt.

Inledningsvis vill vi slå fast att reglering av och tillsyn över de finansiella företagen är fullt naturligt för att upprätthålla finansiell stabilitet och för att skydda konsumenterna. Det är helt klart att finansmarknaden behöver omgärdas av ett stabilt, genomtänkt och effektivt regelverk.

Den svenska lagstiftningsprocessen håller av tradition föredömligt god kvalitet. Vi som branschföreträdare ser emellertid med stigande oro på hur i synnerhet EU-regelgivningen fungerar på finansmarknadsområdet. Vi vill med detta brev lyfta fram några viktiga och konkreta förslag för att förbättra regelprocesserna och skapa större delaktighet i EU-frågor.

Läs hela brevet till Per Bolund här. 

Läs hela brevet till Erik Thedéen här.