Nyhet Publicerad

Två nya medlemmar till Fondbolagens förening

Fondbolagens förening välkomnar Cicero Fonder och Eligo Asset Management som nya medlemmar. Det beslutades vid föreningens styrelsemöte den 29 november.

Cicero Fonder är ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder i huvudsak med inriktning mot Norden. För länder utanför Norden erbjuder Cicero ett antal allokeringsfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. 

”För oss som mindre fondbolag kommer medlemskapet i Fondbolagens förening att fylla en viktig funktion där vi får tillgång till kunskap och information i branschspecifika frågor. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten i vår verksamhet samtidigt som vi vill vara med och bidra till förtroendet för branschen hos fondspararna”, säger Jennie Edqvist, vd på Cicero Fonder.

Eligo Fonder erbjuder kapitalförvaltning genom fond, modellportföljer och diskretionär förvaltning till privatpersoner, företag och institutioner.

"Anledningen till att vi vill vara medlemmar i Fondbolagens förening är att det känns bra att kunna vara med och påverka utvecklingen inom branschen", säger Mårten Yrmark, marknadsansvarig på Eligo Asset Management.