Nyhet Publicerad

Ung Privatekonomi har utbildat 31 555 elever under 2023

Fondbolagens förening är en av initiativtagarna till och finansiärerna av skolinformationsprojektet Ung Privatekonomi.

Projektet startade 2008 med målet att öka ungdomars intresse och kunskap om privatekonomi och sparande.

Nu har Ung Privatekonomi sammanfattat verksamhetsåret 2023. Under året höll de 704 föreläsningar för totalt 31 555 elever. Elevernas betyg på föreläsningarna var 4,6 av 5. Sedan start har föreläsarna från Ung Privatekonomi totalt träffat och spridit inspiration och kunskap till mer än 350 000 gymnasieelever.

Alla elever oavsett familj, uppväxt eller program ska få möjlighet till ett tryggare och friare liv med fler möjligheter genom privatekonomisk utbildning. Att boka föreläsningar med Ung Privatekonomi är kostnadsfritt för skolorna. Skolorna kan även få en UP-Certifiering vilket innebär att de garanterar att eleverna får lära sig om privatekonomi under gymnasietiden.

Det är viktigt att främja kunskapen om sparande hos ungdomar. Kunniga sparare ställer krav och fattar medvetna beslut, vilket i sin tur bidrar till en väl fungerande sparmarknad. Att verka för ett högt konsumentskydd och ökad kunskap i privatekonomi är högt prioriterade frågor för Fondbolagens förening.

Besök ungprivatekonomi.se