Nyhet Publicerad

Uppdaterad fakta om premiepensionen: växer snabbare än inkomstpensionen

Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har varit konkurrenskraftig, med betydligt bättre avkastning än inkomstpensionen. De syften som har funnits med premiepensionen har uppfyllts. Det konstateras i "Fakta om premiepensionen 2017".

Rapporten "Fakta om premiepensionen" sammanställdes för första gången av Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp i januari 2013, och har därefter uppdaterats och kompletterats i flera omgångar. Fortsatt kan konstateras att värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har varit mycket konkurrenskraftig och att systemet är kostnadseffektivt. Dessutom framgår att svenska folket, och främst de unga, uppskattar möjligheten att göra ett eget val av fonder till premiepensionen. En möjlighet som många också utnyttjar.

Såväl i den utredning av premiepensionssystemet som gjordes 2013 ”Vägval för premiepensionen”, Ds 2013:35, som i 2016 års premiepensionsutredning ”Fokus premiepension”, SOU 2016:61, framgår att de ursprungliga syftena med premiepensionssystemet har uppfyllts – spararna har getts möjlighet till förbättrad avkastning, riskspridning och att kunna fatta beslut efter egna önskemål.