Nyhet Publicerad

Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen

I dag träffar näringsminister Ibrahim Baylan (S) OECD för att ta del av Sveriges resultat i rapporten Regulatory Policy Outlook 2019. Rapporten visar att Sverige halkar efter i regelförbättringsarbetet.

DEBATT. Regulatory Policy Outlook 2019, som handlar om arbetet med regelförbättring och styrning i samtliga OECD-länder och EU, visar att inga förbättringar har skett i Sverige sedan den förra rapporten 2015.

Nu uppmanar 22 näringslivsföreträdare, däribland Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström, regeringen till samtal om det ökande regelkrånglet och vad som kan göras åt det.

Läs mer på DI Debatt. Artikeln publicerades i DI 2019-03-27