Nyhet Publicerad

Uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring om fondnamn

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har funnit att tre bolag – DNB Bank ASA (filial Sverige), E. Öhman J:or Fonder AB och Swedbank Robur AB – har handlat i strid med god sed vid marknadsföringen av fonder.

Konsumentverket har, i sin anmälan till ENF, gjort gällande att namnet på tre fonder som marknadsförts av respektive bolag varit vilseledande. Det rör sig om fondnamnen ”DNB ECO Absolute Return” som marknadsförts av DNB Bank ASA (filial Sverige), ”Nordnet Superfonden Sverige” som marknadsförts av E. Öhman J:or Fonder AB och ”Swedbank Robur Kapitaltrygg” som marknadsförts av Swedbank Robur Fonder AB. Nämnden har funnit att beteckningarna ”Absolute Return”, ”ECO”, ”Superfonden” och ”Kapitaltrygg” är vilseledande. Bolagen ska ändra namnen på fonderna och ska dessutom betala en avgift på grund av marknadsföringen.   

Uttalande om DNB ASA:s marknadsföring av fond

Uttalande om Swedbank Robur Fonder AB:s marknadsföring av fond

Uttalande om E. Öhman J:or Fonder AB:s marknadsföring av fond