Nyhet Publicerad

Vägledning för Priip-faktablad antagen

EU-kommissionen har beslutat om nya faktablad för fonder från den 1 januari 2023. Nu finns en vägledning för hur faktabladen ska upprättas.

Syftet med de s.k. Priip-faktabladen (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) är att på ett enkelt sätt presentera den viktigaste fondinformationen för spararna. Faktabladen ska vara enhetligt uppställda för att underlätta jämförelser av fonder.

EU-kommissionen har beslutat att innehållet i faktabladen ska regleras av en förordning som är tillämplig i samtliga medlemsländer. Regelverket är svårtolkat; med vägledningen vill Fondbolagens förening förenkla för fondbolagen när de ska ta fram de nya faktabladen. 

 Vägledning för upprättande av faktablad (Priip KID) för fonder