Nyhet Publicerad

Vägledning mot penningtvätt lanserad

Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT) lanserade den 5 december de sista delarna av vägledningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fondbolagens förening deltar i arbetet med SIMPT:s vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid ett frukostseminarium den 5 december lanserades de sista avsnitten i denna vägledning. Alla delarna är därmed lanserade och publicerade på SIMPT:s hemsida.

De sista avsnitten innehåller vägledning i frågor som rör övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter, intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser m.m. Dessutom har nya upplagor av avsnitt som behandlar avslutande av affärsförbindelse, kundkännedom, PEP (Politically Exposed Person) och verklig huvudman tillförts.

Simpt har bildats av sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn, varav Fondbolagens förening är en.

Svenska institutet mot penningtvätt