Nyhet Publicerad

Välkommen Madeleine!

Madeleine Dubois Orvelius är ny jurist på Fondbolagens förening. Hon kommer närmast från Finansdepartementet, och står nu redo att hjälpa medlemmarna med tolkning av fondjuridiken.

Välkommen! Kan du berätta lite om din bakgrund?

Tack! Jag kommer närmast från Finansdepartementet där jag var med och förhandlade den nya EU-regleringen om kryptotillgångar. Innan dess var jag i många år verksam som jurist vid finansutskottets kansli i Riksdagen och jag har även arbetat med Public Affairs vid OECD:s huvudkontor i Paris. Jag tog min juristexamen vid Göteborgs universitet och jag har även en master i Intellectual Capital Management från Chalmers Entreprenörsskola.

Vad lockade dig till Fondbolagens förening?

Möjligheten att få kombinera juridisk sakkunskap med påverkansarbete inom ett område jag tycker är väldigt spännande. I mina tidigare tjänster har det alltid varit något som saknats – antingen den relationsskapande dimensionen eller möjligheten till verklig juridisk fördjupning. Nu får jag möjlighet att angripa regleringen från ett lite annat håll än vad jag tidigare gjort och samtidigt föra fram medlemmarnas behov och intressen i lagstiftningsprocessen.

Hur kommer medlemmar och andra att märka av att du har börjat?

Vid sidan av mitt dagliga arbete med fondlagstiftningen är min ambition att föreningen och dess medlemmar ska ha en än mer självklar plats i den politiska debatten kring fondfrågor och sparande och i processen med att ta fram ny, bättre lagstiftning. Här hoppas jag kunna bidra med både juridiskt och institutionellt kunnande. Jag kommer även lyfta fram frågor som blivit aktuella i den alltmer digitala finansiella ekonomin så som kryptotillgångar och cybersäkerhet. Detta är frågor som utmanar traditionella sätt att investera.

Och så en mer personlig fråga ... hur tänker du kring ditt eget fondsparande?

Fondsparande har ju en särställning i Sverige om man jämför med liknande ekonomier i Europa, och på goda grunder! Jag som är i lite av en mellanålder månadssparar i fonder både åt mig själv och åt mina barn för långsiktiga behov, och utöver det försöker jag vara en påläst och aktiv fondsparare. Jag försöker även informera och inspirera mina nära och kära i deras fondsparande och då är föreningens kunskap en mycket värdefull källa.