Nyhet Publicerad

Varannan kvinna har behov av privat pensionssparande

Det populäraste sparmålet för Sveriges fondsparare är pensionen. 50 procent av kvinnorna och 43 procent av männen uppger att de har behov av att komplettera med ett privat pensionssparande. Det framkommer av Fondbolagens förenings stora Fondspararundersökning 2020.

Sju av tio svenskar har ett privat fondsparande. Andelen som fondsparar privat har ökat från 65 till 70 procent sedan 2018. Klart fler än tidigare fondsparar via investeringskonto, ISK. När det gäller det privata fondsparandet är det mest populära sparmålet är att spara till pensionen, vilket 48 procent gör. Detta kan jämföras med att 44 procent sparar till en buffert, 14 procent till hus/lägenhet och 13 procent till barn/barnbarn.

Om man lägger ihop det privata fondsparandet och tjänstepensionssparandet så sparar 78 procent av svenskarna i fonder. 43 procent har sin tjänstepension placerad i fonder. Av dem som har tjänstepensionen placerad i fonder har 65 procent valt fonder själv.

Totalt 47 procent av svenskarna känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande.  Det är fler kvinnor (50 procent) än män (43 procent) som uppger att de behöver komplettera sin pension. I åldersgruppen 18-33 år uppger hela 67 procent att de har ett behov av privat pensionssparande.

"Att nästan hälften av svenskarna upplever ett behov av att spara privat till pensionen pekar på ett behov av incitament för ett sånt sparande. Kvinnor har ofta lägre pensioner än män och fler kvinnor uppger att de har ett behov av privat pensionssparande. Det finns alltså en viktig jämställdhetsaspekt här också", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Fondspararundersökningen 2020