Nyhet Publicerad

Världens börser krymper - kommer Stockholm kunna stå emot?

Antalet bolagsnoteringar på världens börser minskar. Kan detta leda till samhällsproblem? Varför har Stockholmsbörsen istället ett ökande antal noteringar, och vilka roller har Private Equity respektive börsen för företagens kapitalanskaffning? Det var ämnet för ett Fondforum.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, modererar panelen med Adam Kostyál, Nasdaq, Monalotte Theorell Christofferson, Riskkapitalföreningen och Alexander Ljungqvist, Handelshögskolan.

Tänk om börsen … försvinner? Det var den provocerande rubriken på Alexander Ljungqvists, familjen Stefan Persson professor i entrepreneurial finance vid Handelshögskolan i Stockholm, presentation på Fondforum. Alexander Ljungqvists intresseväckande forskning är inriktad på samhällskonsekvenserna av att allt färre företag handlas på börsen. Den amerikanska aktiemarknaden har visserligen ökat kraftigt i värde under de senaste 2-3 decennierna, men antalet noterade bolag har samtidigt krympt med ca 50 procent. Uppstartsföretag noteras senare eller inte alls, och allt fler företag köps ut från börsen. Private Equity-bolagen spelar istället en allt viktigare roll. Även inom EU har antalet noteringar minskat markant, om än i mindre takt än i USA. Den svenska börsen sticker ut med en uppåtgående trend. Hongkong är en annan marknad där noteringarna ökar.

Alexander Ljungqvist frågar sig om vi behöver vara oroliga för att antalet noteringar blir färre på många av världens börser. Vilka blir konsekvenserna, och är det något vi behöver åtgärda? I USA försöker myndigheterna t.ex. minska på regelbördan för att underlätta för företag att notera sig. Han menar att det är för tidigt att dra slutsatsen att de krympande börserna utgör ett problem. Först när vi kan slå fast att negativa samhällsekonomiska effekter uppstår, och vilka de är, kan vi veta vilka åtgärder myndigheterna bör vidta. Alexander Ljungqvist studerar vilka effekterna blir för bl.a. investerare, konsumenter, och sparare.

Monalotte Theorell Christofferson sammanfattar diskussionen på Fondforum.

Paneldiskussion

I en paneldiskussion efter presentationen deltog Adam Kostyál, Senior Vice President, Head of European Listings, Nasdaq, Monalotte Theorell Christofferson, Chairman SVCA/Swedish Private Equity and Venture Capital Association and Managing Director/Admin Partner Scope Capital Advisory AB, och Alexander Ljungqvist. Diskussionen kretsade bland annat kring varför Stockholmsbörsen sticker ut, och vilken roll Private Equity-bolagen har.

Adam Kostyál menade att det underliggande svenska ekosystemet ser helt annorlunda ut; 80 procent av hushållen äger aktier. I Sverige finns också t.ex. små aktiva fonder som är beredda att investera i mindre bolag. Hur förvaltar vi och förbättrar det vi har i Sverige? Alexander Ljungqvist påpekade att den svenska marknaden påminner om hur det såg ut i USA för 20-25 år sedan. Då fanns ett ekosystem där små företag kunde koppla ihop sig med investerare. Det har fallit bort i USA.

Private Equitys roll går inte att borste från. Monalotte Theorell Christofferson framhöll att mycket kapital har flutit in även i Private Equity under de senaste åren. Börsen och Private Equity är kommunicerande kärl. Att kunna gå in och ut från börsen i olika faser i företagets mognad är det bästa.