Pressmeddelande Publicerad

0,9 nya miljarder till fonder under september

I september noterades ett nysparande i fonder på totalt 0,9 miljarder kronor. Aktiefonder och långa räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan blandfonder och hedgefonder hade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 223 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 6 538 miljarder.

Under september månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 0,9 miljarder kronor. Aktiefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar på 2,1 miljarder kronor vardera. Även korta räntefonder hade nettoinsättningar på 0,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,4 miljarder och från hedgefonder på 1,2 miljarder.  

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 55,6 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 79,5 miljarder. 

”De aktiva fondspararna köpte i september fonder med högre risk samtidigt som börserna sjönk. Ofta ser vi ett annat mönster med nettoköp i aktiefonder när börsen går bra och tvärtom. Ett beteende som kan innebära att fondsparare köper när det är dyrt och säljer när det är billigt. Att i stället köpa när det går ned bör långsiktigt vara en bättre strategi. Men all form av tajming är väldigt svår och därför är det klokast att alltid försöka spara och låta tiden för sparmålet avgöra vilken typ av fond som passar sparpengarna bäst”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Under september var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med 2 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade trotts detta ett nettoinflöde på totalt 2,1 miljarder kronor och störst var nettoinsättningarna i globalfonder följt av Sverigefonder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från Europafonder och USA-fonder. Noterbart är även att indexfonder fortsatt uppvisar stora nettoinflöden med ett nysparande på 5,6 miljarder kronor under september månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i september ett nettoinflöde på totalt 2,1 miljarder kronor, av vilket 1,6 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 20,9 miljarder kronor och av detta utgör 12,2 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under september med 223 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 538 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med drygt 470 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 325 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.