Pressmeddelande Publicerad

11 miljarder till fonder i maj

[2017-06-09] I maj nysparades drygt 11 miljarder kronor i fonder. Störst var inflödet i obligationsfonder med ett nettosparande på över 7 miljarder, följt av aktiefonder med ett inflöde på 3 miljarder kronor. Drygt 5 miljarder av nettosparandet kom från återbetalningar av avgifter (rabatter) och arvsvinster till premiepensionen. Den samlade fondförmögenheten ökade med drygt 40 miljarder kronor under månaden och uppgick till rekordhöga 3 869 miljarder vid utgången av maj.

Nettoinsättningarna i fonder uppgick till totalt 11,3 miljarder kronor i maj, varav 7,4 miljarder kronor gick till obligationsfonder (långa räntefonder), 3,0 miljarder till aktiefonder och 2,4 miljarder till blandfonder. Däremot gjordes det nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 1,2 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 49,7 miljarder kronor nysparats i fonder, varav 26,6 miljarder har gått till aktiefonder.

”Utmärkande för fondsparandet i maj var att obligationsfonder stod för det största nettoinflödet, vilket kan tolkas som att de aktiva spararna vill minska risken inför sommaren. För aktiefonder valde spararna framför allt Europafonder och sålde Nordamerikafonder, vilket vi också såg under april månad", säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med knappt 2 procent och aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 3,0 miljarder under månaden. Europafonder uppvisade de största nettoinsättningarna följt av globalfonder, medan framför allt Nordamerikafonder och tillväxtmarknadsfonder noterade nettouttag. Så här långt i år har aktiefonder uppvisat ett totalt nysparande på 26,6 miljarder, varav drygt 22 miljarder har tillfallit indexfonder.    

Obligationsfonder noterade nettoinsättningar på totalt 7,4 miljarder kronor i maj. En del av detta gjordes i företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoinflöde på 2,9 miljarder kronor.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 43 miljarder kronor under maj och uppgick vid utgången av månaden till 3 869 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 261 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

 >>     till statistiken

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2017, mdkr