Pressmeddelande Publicerad

11 miljarder till fonder i maj

Under maj månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 11,1 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder, medan korta räntefonder och hedgefonder noterade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 92 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 4 698 miljarder.

I maj genomfördes den årliga insättningen av rabatter (på fondavgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade, under månaden, ett nettoinflöde på omkring 5 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder summerade till 11,1 miljarder i maj. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 14 miljarder, medan långa räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden på 3,4 respektive 1,8 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från korta räntefonder och hedgefonder på 3,9 respektive 4,4 miljarder. 

Hittills under 2020 har fonder noterat ett nettoutflöde på närmare 59 miljarder kronor.”När allt fler länder nu börjar lätta på sina restriktioner och de samhällsekonomiska hjulen så sakteliga börjat snurra igen, så fortsätter svenska sparare att köpa fonder. Aktiefonder uppvisade i likhet med föregående månad ett stort nettoinflöde under maj”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på merparten av världens aktiemarknader fortsatt stark och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med 5,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 14 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade insättningar. Störst var nettoinflödet i branschfonder, följt av Sverigefonder.

Långa räntefonder hade i maj ett nettoinflöde på totalt 3,4 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på 17,1 miljarder kronor och av detta utgör 14,6 miljarder nettouttag från företagsobligationsfonder.
  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med 92 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 698 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 811 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 09 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 


 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.