Pressmeddelande Publicerad

11 nya miljarder till fonder i maj

  Under maj månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 11 miljarder kronor och i princip samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 6 084 miljarder.  

I maj genomfördes den årliga insättningen av rabatter (på fondavgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade under månaden ett nettoinflöde på drygt 6 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder summerade till 11 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 2 miljarder och i blandfonder nettosparades 4,2 miljarder. Även korta räntefonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på 3,7 respektive 0,9 miljarder kronor under maj månad.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 70,3 miljarder kronor. Hela 70,7 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

  

”Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord, samtidigt som börsen på hemmaplan fortsätter att ticka uppåt. Stockholmsbörsen är de facto en av de bäst presterande börserna globalt hittills i år, vilket även visar sig i spararnas ihållande intresse för just Sverigefonder. En något försiktigare strategi kan dock anas hos de aktiva fondspararna, jämfört med månaderna innan, då blandfonder och korta räntefonder står för ett större nettosparande än aktiefonder som helhet under maj”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg dock med 2,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 2 miljarder kronor och störst var insättningarna, liksom hittills i år, i globalfonder följt av Sverigefonder.Långa räntefonder noterade i maj ett nettoinflöde på totalt 0,9 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag på 0,5 miljarder kronor.Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 6 084 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 955 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2021, mdkrFöreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.