Pressmeddelande Publicerad

12 miljarder till fonder i april

[2017-05-10] I april nysparades drygt 12 miljarder kronor i fonder. Störst var inflödet i aktiefonder med ett nettosparande på över 6 miljarder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 80 miljarder kronor under månaden och uppgick till rekordhöga 3 826 miljarder vid utgången av april.

Nettoinsättningarna i fonder uppgick till totalt 12,4 miljarder kronor i april, varav 6,1 miljarder kronor gick till aktiefonder, 4,7 miljarder till blandfonder och 1,3 miljarder till obligationsfonder (långa räntefonder). Däremot gjordes det nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 0,5 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 38,5 miljarder kronor nysparats i fonder, varav 23,6 miljarder har gått till aktiefonder.

”Utmärkande för fondsparandet i april var att de aktiva spararna valde att skifta från USA-fonder, där man haft en längre uppgång bl.a. till följd av en stark amerikansk dollar, till Europafonder. Den generella trenden att fondspararna väljer breda fonder som globalfonder består även under april månad”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

De flesta av världens aktiemarknader hade en positiv utveckling under april. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med drygt 4 procent och aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 6,1 miljarder under månaden. Globalfonder och Europafonder uppvisade de största nettoinsättningarna, medan Nordamerikafonder och Rysslandsfonder noterade nettouttag. Intresset för indexfonder var fortsatt stort under april med nettoinsättningar på 7,5 miljarder kronor. Så här långt i år har aktiefonder uppvisat ett totalt nysparande på 23,6 miljarder, varav drygt 20 miljarder har tillfallit indexfonder.    

Obligationsfonder noterade nettoinsättningar på totalt 1,3 miljarder kronor i april. Stora insättningar gjordes i företagsobligationsfonder som uppvisade ett nettoinflöde på 1,7 miljarder kronor.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 79 miljarder kronor under april och uppgick vid utgången av månaden till 3 826 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 234 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

>>     till statistiken

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se 


Nettosparandet i fonder 2017, mdkr