Pressmeddelande Publicerad

12 miljarder till fonder i juni

Under juni månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 11,9 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i långa räntefonder samt aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 78 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 4 776 miljarder.

I juni nysparades totalt 11,9 miljarder kronor i fonder. Långa räntefonder uppvisade ett nettoinflöde på 9,6 miljarder, av vilket merparten (5,2 miljarder) tillföll företagsobligationsfonder. Även aktiefonder hade nettoinsättningar på 3,5 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder och hedgefonder på 0,8 respektive 0,9 miljarder, samt från blandfonder på 0,3 miljarder.  

Totalt under första halvåret 2020 har fonder noterat ett nettoutflöde på 46,5 miljarder kronor.

”Ett ytterst turbulent halvår avslutades med ett mycket starkt andra kvartal. Den snabba och kraftiga återhämtningen på världens aktiemarknader visar på nytt vikten av långsiktighet och värdet av ett regelbundet månadssparande”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i juni var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med omkring 2,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 3,5 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i tillväxtmarknadsfonder (”andra marknader”) samt globalfonder, medan Sverigefonder hade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 30 miljarder kronor. Sverigefonder uppvisar ett samlat nettouttag på närmare 20 miljarder så här långt under 2020, medan branschfonder haft nettoinsättningar på närmare 10 miljarder.    

Långa räntefonder hade i juni ett nettoinflöde på totalt 9,6 miljarder kronor, varav 5,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på totalt 7,5 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har under året uppvisat nettouttag på 9,4 miljarder.  

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni med 78 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 776 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 873 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.