Pressmeddelande Publicerad

13 miljarder till fonder i februari

[2017-03-10] I februari nysparades drygt 13 miljarder kronor i fonder. Klart störst var inflödet i aktiefonder med ett nettosparande på över 9 miljarder. Den samlade fondförmögenheten ökade med närmare 140 miljarder kronor under månaden och uppgick till rekordhöga 3 716 miljarder vid utgången av februari.

Nettoinsättningarna i fonder uppgick till totalt 13,1 miljarder kronor i februari, varav 9,1 miljarder kronor gick till aktiefonder, 2,9 miljarder till obligationsfonder (långa räntefonder) och 1,8 miljarder till blandfonder. Däremot gjordes det nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 0,5 miljarder kronor och från hedgefonder på 0,3 miljarder.

Hittills i år har totalt 20 miljarder kronor nysparats i fonder, varav 17 miljarder har gått till aktiefonder.

”Intresset för fonder var väldigt stort i februari. Liksom i januari gick nysparandet framförallt till aktiefonder och spararna valde i första hand Sverigefonder och globalfonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

De flesta av världens aktiemarknader hade en positiv utveckling under februari. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med knappt 3 procent och aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 9,1 miljarder under månaden. Sverigefonder och globalfonder uppvisade de största nettoinsättningarna, medan Rysslandsfonder och Nordamerikafonder noterade nettouttag.  

Obligationsfonder hade ett nettoinflöde på totalt 2,9 miljarder kronor under februari. Av detta utgjorde drygt 2 miljarder insättningar i företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 137 miljarder kronor under februari och uppgick vid utgången av månaden till 3 716 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 151 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.

>>Till statistiken

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se 


Nettosparandet i fonder 2017, mdkr