Pressmeddelande Publicerad

13 miljarder till fonder i juli

Under juli månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 12,9 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i aktiefonder, följt av långa räntefonder och blandfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till rekordhöga 4 737 miljarder.

I juli noterade fonder nettoinsättningar på totalt 12,9 miljarder kronor och aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,1 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder hade nettoinsättningar på 3,5 respektive 2,6 miljarder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit aktiefonder, följt av långa räntefonder.

”Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord. Under juli fortsatte fondspararna helårstrenden att nyspara i framförallt aktiefonder och långa räntefonder. Och trots att sommarbörsen hickar till ibland kan den långsiktige månadsspararen lugnt ligga kvar i hängmattan, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juli var utvecklingen på världens aktiemarknader svagt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 0,2 procent. Aktiefonder uppvisade i juli ett totalt nettoinflöde på 6,1 miljarder kronor och främst gjordes insättningar i globalfonder och branschfonder.

Långa räntefonder noterade i juli ett nettoinflöde på totalt 3,5 miljarder kronor, varav 2,7 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 27,2 miljarder kronor och av detta har närmare 11 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 737 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 759 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 831 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019