Pressmeddelande Publicerad

13,1 miljarder till fonder i april

Under april månad noterades ett totalt nysparande i fonder på 13,1 miljarder kronor, av vilket den absoluta merparten tillföll aktiefonder.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 75 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till 6 416 miljarder.

I april uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 13,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 12,1 miljarder och i långa räntefonder gjordes nettoinsättningar på 2,8 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 1,7 miljarder och från blandfonder på 0,4 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 29,9 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 42,9 miljarder. 

”Fondspararna mötte vårvärmen tidigt i april och var mer optimistiska till börsen än i mars. Samtidigt som aktiefonder och långa räntefonder får se nya pengar för sjätte månaden i rad är det återigen utflöde från de mindre riskfyllda korta räntefonderna under månaden. Jag tror att de snabbt stigande räntorna på vanliga sparkonton har blivit ett smidigt alternativ för många sparare. För sparmål som ligger nära i tiden, exempelvis sommarens semester, är det klokt vara försiktig och inte ta onödig risk. Men glöm inte att pengar som har tid att växa sig stora mår bäst med högre risk i aktiefonder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 3 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 12,1 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder och Europafonder. Däremot hade Nordenfonder och Asienfonder nettouttag under månaden. Noterbart är också att indexfonder fortsatt uppvisar mycket stora inflöden med nettoinsättningar på drygt 15 miljarder kronor i april.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under april ett nettoinflöde på totalt 2,8 miljarder kronor, av vilket 1,7 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 11,9 miljarder kronor och av detta utgör 9,1 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med närmare 75 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 416 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 349 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 219 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.