Pressmeddelande Publicerad

19 miljarder till fonder i juli

Under juli månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 18,8 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i aktiefonder och långa räntefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 80 miljarder kronor och uppgick vid slutet av juli till 4 856 miljarder.

I juli nysparades totalt 18,8 miljarder kronor i fonder och störst nettoinflöden hade aktiefonder med 10,6 miljarder. Långa räntefonder hade nettoinsättningar på 7,4 miljarder kronor av vilket merparten (6,2 miljarder) tillföll företagsobligationsfonder. Även blandfonder uppvisade nettoinsättningar, 1,4 miljarder, medan korta räntefonder hade nettouttag på 0,7 miljarder kronor. 

Hittills i år (januari-juli) har fonder noterat ett nettoutflöde på 27,2 miljarder kronor.


”Spararna fortsätter att köpa fonder. För fjärde månaden i rad är nettosparandet kraftigt positivt. Noterbart i juli är att spararna, i motsats till tidigare spartrender, köper Sverigefonder i högre utsträckning än globalfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i juli var utvecklingen positiv på Stockholmsbörsen som under månaden steg med omkring 4,1 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 10,6 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i Sverigefonder följt av globalfonder och branschfonder. 

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 19 miljarder kronor.


Långa räntefonder hade i juli ett nettoinflöde på totalt 7,4 miljarder kronor, varav 6,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. 

Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på totalt 0,1 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har under året uppvisat nettouttag på 3,2 miljarder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 80 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 856 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 933 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder. 


För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se


Vid frågor om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder januari-juli, mdkr